Sven Lundblad (översättare)

översättare; gav också ut ordböcker
För biskopen Sven Lundblad (1776-1837) – se Sven Lundblad.

Sven Lundblad, född 1789, död 1860, var en svensk översättare.

Bibliografi redigera

  • Dansk-norrsk och svensk ordbok (Stockholm,1819)
Redaktör
  • Erik Dahlbergh: Kongl. rådets, generalguvernörens, fältmarskalkens m.m. grefve Erik Dahlbergs egenhändigt författade dagbok (Stockholm, 1823)
Översättningar
  • François-René de Chateaubriand: Minnen af Italien, England och Amerika (Stockholm, 1817) (Souvenirs d'Italie, d'Angleterre et d'Amérique)
  • William Shakespeare: Konung Lear (Uppsala, 1818)
  • Peder Paludan: Samling af passions-predikningar, hållne i Frälsarens kyrka på Christianshavn, under fastlagen (Stockholm,1819)
  • Bernhard Severin Ingemann: Herden från Tolosa (Stockholm, 1819)
  • Jean Baptiste Joseph Breton de la Martinière: Spanien och Portugal, eller Innevånarnes seder, bruk och klädedrägter i dessa konungariken, tillika med deras historia i sammandrag (Stockholm, 1819-1820)
  • James Riley: James Riley's Fångenskap och resa i Afrika, föranledde af amerikanska briggen Commerces skeppsbrott mot afrikanska vestra kusten den 28 aug. 1815, jemte underrättelser om Tombuktu och den stora staden Wassanah [öfvers. från tyskan] (Upsala, 1820) (Loss of the American brig Commerce, wreked on the western coast of Africa in month of August 1815)

Externa länkar redigera