Inom logik och argumentationsanalys är ett logiskt sunt argument ett sådant argument vars slutsats logiskt följer från premisserna och premisserna dessutom är sanna.

Deduktion
Tautologi | Kontradiktion
Sann | Giltig | Sund
Modallogik
Logisk sanning | Logisk omöjlighet
Nödvändighet | Möjlighet