I logiken, närmare bestämt i ett deduktivt resonemang, är ett argument giltigt om och endast om det har en form som gör det omöjligt för premisserna att vara sanna samtidigt som slutsatsen är falsk.[1] Det är inget krav på att ett giltigt argument har premisser som faktiskt är sanna,[2] utan att det finns premisser som, om de var sanna, skulle garantera sanningen i argumentets slutsats. Giltiga argument måste uttryckas tydligt med hjälp av meningar som kallas välformade formler (på engelska, Well-formed formula). Giltigheten av ett argument - att det är giltigt - kan testas, bevisas eller motbevisas och beror på dess logiska form[3].

Deduktion
Tautologi | Kontradiktion
Sann | Giltig | Sund
Modallogik
Logisk sanning | Logisk omöjlighet
Nödvändighet | Möjlighet

Referenser

redigera
  1. ^ Validity and Soundness – Internet Encyclopedia of Philosophy
  2. ^ Jc Beall and Greg Restall, "Logical Consequence", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition).
  3. ^ Gensler, Harry J., 1945- (January 6). Introduction to logic. New York. OCLC 957680480