Litoral betecknar den del av en sjö eller ett hav som ligger närmast land. Litoralzonen ligger mellan hög- och lågvattenstånden.

Havens ekosystem
Litoralzonen Kontinentmarginal
Intertidalzonen Pelagial
Neristiska zonen Sund
Kontinentalsockel Djuphavsberg
Kelp Hydrotermisk källa
Korallrev Demersala zonen
Agulhas bank Bentiska zonen

I havet utgör litoralzonen vanligen området från den översta stänkzonen, det vill säga just ovanför högvattensnivån, till det djup där solljuset möjliggör biologiskt liv. I insjöar omfattar litoralen från bränningszonen ner till den undre gränsen för gröna växter. [1]

Se ävenRedigera

KällorRedigera