Demersala zonen är det område närmast bottnen i havet, där livet i hög grad påverkas av bottenförhållandena (sand, lera, sediment etc.).

Havens ekosystem
Litoralzonen Kontinentmarginal
Intertidalzonen Pelagial
Neristiska zonen Sund
Kontinentalsockel Djuphavsberg
Kelp Hydrotermisk källa
Korallrev Demersala zonen
Agulhas bank Bentiska zonen

Redskap för fiske efter arter som lever i den demersala zonen kallas demersala fiskeredskap. Exempel på ett sådant redskap är bottentrål.