Storamiralsämbetet var namnet på centrala ämbetsverk som utgjorde flottans högsta ledning under perioderna 1794-1797 och 1827-1840 .

Storamiralsämbetetena 1794-1797Redigera

Storamiralsämbetena efterträdde Generalsjömilitiekontoret. De bestod av vardera fyra departement:

  • Militärdepartementet
  • Sjömilisdepartementet
  • Varvs- och artilleridepartementet
  • Kameraldepartementet

1797 upplöstes Storamiralsämbetena och uppgifterna övertogs i militärt hänseende av cheferna för örlogsflottan respektive arméns flotta, medan de förvaltningsmässiga uppgifterna övertogs av kommitterade till förvaltningen av örlogsflottans ärenden respektive kommitterade till förvaltningen av arméns flottas ärenden.

Storamiralsämbetet för ÖrlogsflottanRedigera

Chefer:

Storamiralsämbetet för Arméns flottaRedigera

Chefer:

Storamiralsämbetet 1827-1840Redigera

Storamiralsämbetet inrättades till kronprins Oscar som den 1 december 1826 utsetts till Storamiral. Ämbetet var överstyrelse för flottan i militära, ekonomiska och tekniska ärenden och efterträdde ämbetsverket Förvaltningen av Sjöärendena.

Under Storamiralen, som även var chef för flottan, inrättades tre avdelningar inom Storamiralsämbetet:

  1. Generaladjutantsexpedition
  2. Förvaltningen av Sjöärendena
  3. Vattenbyggnad, flottans ingenjörskår och sjökommunikation

Då Storamiralsämbetet upplöstes 1840, bildades Sjöförsvarsdepartementet och Förvaltningen av Sjöärendena blev åter ett självständigt ämbetsverk.

KällorRedigera

  • Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag, Stockholm 2007 (ISBN 978-91-87184-83-3)
  • Svensk rikskalender 1908, sid 67