Stockholms stadskollegium var 1920–1971 Stockholms stads motsvarighet till dess nuvarande kommunstyrelse.

Stockholms stadskollegium 1953 i Stora Kollegiesalen i Stockholms stadshus, med ordförande Yngve Larsson flankerad av Hjalmar Mehr och Erik Johansson.

HistorikRedigera

Stockholms stadskollegium infördes i Stockholms stad genom författningsreformen 1920, och bestod initialt av stadsfullmäktiges ordförande och 2:a vice ordförande, de (då) sex borgarråden, samt nio av stadsfullmäktige årligen valda ledamöter.[1]

Den landsomfattande kommunreformen 1971 ersatte stadskollegiet med en kommunstyrelse.

OrdförandeRedigera

Fram till Stockholms författningsrevision 1940 var ordföranden för Stockholms stadsfullmäktige även ordförande för stadskollegiet.[2]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera