Svensk insamlingskontroll, Svensk Insamlingskontroll, är grundad av LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och FAR. Svensk Insamlingskontroll delar ut sjusiffriga plusgirokonton (även kallade 90-konton eftersom det är plusgiro- och bankgirokonton som inleds med siffrorna 90) för insamlingar till välgörande ändamål. Svensk Insamlingskontroll har även till uppgift att kontrollera användandet av 90-konton, och kan frånta organisationer rätten att använda sitt 90-konto om de bryter mot stiftelsens regler.

Svensk Insamlingskontrolls syften är:

  • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll,
  • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader,
  • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt
  • att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Svensk Insamlingskontroll samarbetar bland annat med International Committee on Fundraising Organizations, ICFO.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera