Sten A. Florin, född 12 januari 1905 i Stockholm, död 1987, var en svensk geolog; gift med Maj-Britt Florin.

Florin blev filosofie licentiat 1937, filosofie doktor och docent i geologi vid Stockholms högskola 1948. Han blev vid Uppsala universitet docent i kvartärgeologi 1950, t.f. laborator samma år och var laborator 1952-70. Han var amanuens vid Stockholms högskolas geografiska institution 1927-30, vid nämnda högskolas geologiska institution 1933-38, extra geolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) 1940, 1941 och 1950, utförde fältundersökningar och museiarbeten för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum 1936-38, 1943-45, geotekniska fältundersökningar 1942, 1946-48, undersökning över Södermanlands naturgeografiska och bebyggelsehistoriska utveckling efter istiden (tillsammans med Maj-Britt Florin) 1933-39.

BibliografiRedigera

  • De baltiska strandbildningarnaa och stenåldersboplatsen vid Dammstugan nära Katrineholm (akademisk avhandling, 1948)
  • Vråkulturen (1958)
  • De första skogarna och det äldsta åkerbruket (1961)
  • Land och vatten i forntiden (1962)
  • Skuttungesjön (1963)

KällorRedigera