Statens kärnkraftinspektion (SKI) var en svensk statlig myndighet som kontrollerade kärnteknisk verksamhet i Sverige, till exempel driften av kärnkraftverk, kärnbränsletillverkning, transport och avfallhantering.[1] SKI:s uppgifter övertogs 2008 av den då nybildade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Historik redigera

SKI kan anses bildat 1974. Myndighetsuppgifterna har dock funnits längre än så, men ålåg dessförinnan den 1956 inrättade Delegationen för atomenergifrågor, vilken 1974 antog SKI:s namn.[2] Den var före sin nedläggning belägen i Stockholm och hade på slutet cirka 120 anställda. Dess sista generaldirektör var, från och med den 1 januari 2000, Judith Melin.[3] SKI och Statens strålskyddsinstitut (SSI) slogs den 1 juli 2008 samman till Strålsäkerhetsmyndigheten. De sista åren var SKI en myndighet under Miljödepartementet.

Motsvarigheter utanför Sverige redigera

SKI:s motsvarighet heter STUK i Finland och NRC i USA.

SKI:s chefer redigera

Referenser redigera

Se även redigera