Statens geotekniska institut

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Statens geotekniska institut (SGI) är en statlig förvaltningsmyndighet och ett forskningsinstitut. SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. I uppdraget ingår att minska riskerna för ras, skred, och stranderosion (erosion) samt ett ansvar för forskning, utveckling och kunskapsspridning inom efterbehandling av förorenade områden (marksanering). En viktig del i arbetet är att klimatanpassa samhället till nya risker och hot på grund av ett förändrat klimat.

Person går in mot SGI i Linköping
Entré SGI huvudkontor i Linköping
Statens geotekniska institut - SGI
DepartementKlimat- och näringslivsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunLinköping
LänÖstergötland
Organisationsnr202100-0712
Inrättad1944
MyndighetschefJohan Anderberg, generaldirektör
InstruktionSFS 2009:945
Webbplatswww.sgi.se

Externa länkar

redigera