Stamnät (elektricitet)

(Omdirigerad från Stamnät (el))
För andra betydelser, se stamnät.

Ett stamnät för överföring av el är ett landsomfattande nät av kraftledningar som har de högsta nominella spänningarna och som knyter ihop produktionsanläggningar, regionnät och nät i grannländerna. Stamnätet omfattar förutom kraftledningarna även ställverk, transformatorstationer med mera.

Högspänningsledningar

SverigeRedigera

Det svenska stamnätet, som ägs av staten och förvaltas och drivs av Affärsverket svenska kraftnät, består av ledningar med en spänning om 220 eller 400 kilovolt (kV) och även ledningar för högspänd likström. En stamledning definieras i den svenska ellagen som en ledning med en spänning om 220 kV eller däröver.[1] Det är av tekniska och ekonomiska skäl lämpligt att överföra stora kvantiteter el vid hög spänning. Stamnätet används därför för den överregionala elöverföringen samt för import och export.[2]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ 4 kap. 9 § ellagen (1997:857).
  2. ^ Jfr SOU 2007:99 s. 81. Arkiverad 12 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.