Öppna huvudmenyn

Ett regionnät är en del av överföringssystemet för elektricitet. Regionnäten ansluter till stamnätet för el och har vanligen spänningsnivåer på mellan 130 och 30 kilovolt (kV). I den svenska ellagen definieras en regionledning som en ledning som omfattas av en nätkoncession för linje och där spänningen understiger 220 kV.

Regionnätens huvudsakliga funktion är att överföra el mellan stamnätet och lokalnäten, som har lägre spänningsnivåer. Tre nätföretag – E.ON Elnät Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB – äger större delen av de svenska regionnäten.[1]

I många länder finns inget regionnät utan överföringen sker direkt från stamnätet till distributionssystemet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ SOU 2007:99 s. 81