Öppna huvudmenyn
Högspänningsställverk
Ellevios teknikhus är ett distributionsställverk i Norra Djurgårdsstaden.

Ett ställverk för elkraft är en anläggning (nod) i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt.

FunktionerRedigera

  • Vid behov transformera om spänningen.
  • Övervaka att spänningar och strömmar hålls inom specificerade nivåer. Både vid överbelastningar och till exempel åsknedslag. Motsvarar en säkringspropp.
  • Motverka reaktiv belastning vid långa överföringar med seriekondensatorer och reaktorer.
  • Bryta eller sluta en in- eller utgående ledning inom bråkdelar av en sekund. Motsvarar en strömbrytare, men för mycket stora spänningar och strömmar.
  • Frånskilja en ledning eller utrustning för att med dubbel säkerhet kunna göra underhåll. Motsvarar att "dra ur sladden".
  • Jorda och kortsluta en frånskild ledning eller utrustning för att ytterligare öka säkerheten vid underhåll.
  • Jorda linjer vid åsknedslag med överspänningsskydd (ventilavledare).

TyperRedigera

  • Transmissionsställverk. Är anslutna till stamnätet (220 kV och 400 kV) och regionnäten (70 kV och 130 kV). Transformatorer, seriekondensatorer, reaktorer, brytare och frånskiljare är vanligen placerade utomhus. De finns vid alla kraftverk som levererar kraft till nätet och vid de punkter där kraftledningarna möts och där distributionsnäten till närregionen ansluts. De är fjärrmanövrerade från en driftcentral där man kan få kraften att gå alternativa vägar.
  • Primära distributionsställverk för primära distributionsnäten (10, 20 och 30 kV samt 3 och 6 kV för vissa industrier). Används dels för att kunna styra matningen alternativa vägar och dels mata stadsdelar och industrier i närområdet. Är vanligen placerade utomhus och ofta fjärrmanövrerade.
  • Sekundära distributionsställverk för sekundära distributionsnäten (230/400 V). Används för matning av industrier, större fastigheter och bostadsområden. Oftast placerade i skåp inom- eller utomhus.

Se ävenRedigera