Elefanterna Mala och Delhi med deras svenska stallmästare Dan Koehl i Circus Krones anrika byggnad i München 2001.

Stallmästare också kallad stallgreve (comes stabuli) är en titel för den som ansvarar för djuren, (oftast hästarna) i ett stall. Stallmästaren hade under sig marskalken, (vilken under 700-talet enligt Lex Alamannorum var ansvarig för ett dussin hästar) och övrig stallpersonal.

En senromersk titel, som i Frankrike kom att utvecklas militärt till Connétable, (på svenska: konstapel) den högsta militära värdigheten i Frankrike.

Titeln stallmästare förekommer fortfarande i en del hovstall samt på cirkus, och den sista elefantstallmästaren på Europas största cirkus, Circus Krone i München, var en svensk, tidigare 1:e elefantskötare från Skansen, Elefantenstallmeister Dan Koehl, som arbetade som skötare till Skansens elefanter 1977-1992.

Regementsstallmästare var en vid svenska kavalleri- och artilleriregementen anställd civilmilitär tjänsteman (ofta officer), som omhänderhade utbildningen av regementets remonter och undervisade officerarna och underofficerarna i ridning. Regementsstallmästarbefattningarna avskaffades genom 1892 års härordning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera