Social stratifiering är ett begrepp inom sociologi och arkeologi[1] som avser den hierarkiska strukturen i ett samhälle som delar upp människorna i klasser, grupper, kaster eller någon annan form av strata. I alla samhällen där opersonliga kontakter förekommer finns någon form av social stratifiering, men hierarkins konstruktion varierar kraftigt mellan olika samhällen.

Värderingen av den sociala stratifieringens betydelse varierar kraftigt mellan olika ideologier. Funktionalister och strukturalister menar att eftersom social stratifiering existerar i de flesta samhällen måste någon form av hierarki vara bra eller nödvändig för samhällets stabilitet. Konfliktteoretiker menar istället att stratifieringen i många samhällen orsakar en brist på social mobilitet samtidigt som den gör resurserna svårtillgängliga. Marxister menar till exempel att stratifieringen undanhåller arbetarklassen från socioekonomisk utveckling samtidigt som den gör att överklassen kan fortsätta att utnyttja proletariatet generation efter generation.

Antropologer påpekar gärna att samhällen med fullständig avsaknad av social stratifiering faktiskt existerar, i första hand bland så kallade jägar-samlar-kulturer. Detta gäller dock endast för samhällen där individerna lever i mycket små grupper som är isolerade från varandra. I alla större eller mer komplexa samhällen finns någon form av social stratifiering. Och även i mindre grupper är vissa individer mer dominerande än andra.

ReferenserRedigera

  1. ^ Gustafsson, Per; Spång, Lars Göran (2007). Stenålderns stationer. Arkeologi i Botniabanans spår. Riksantikvarieämbetet. ISBN 9789172094895 

Se ävenRedigera