Slutstycke (av stycke i betydelsen kanon, engelska: breechblock) är den del i bakladdningsmekanismen och låsinrättningen hos bakladdade eldvapen som har till uppgift att tillsluta loppet bakåt. Det är en rörlig del placerad bakom loppet som förs in i och ur vapnets bakstycke. Syftet är att stänga och öppna pipans eller eldrörets kammare så skott kan kamras och så krutgaserna inte läcker bakåt i skottögonblicket, med undantag för bakblåsare. Slutstycket tar upp en stor del av rekylkraften och det måste därför konstrueras så att det är tillräckligt kraftigt för att tåla påfrestningarna.

Slutstycke

Slutstycken integrerar ofta en låsmekanism så att laddningsmekanismen inte kan öppnas i skottögonblicket. I de flesta slutstycken finns också slagstift för avfyrning och i många fall även patronhållare och hylsutdragare för införande och utdragning av patronhylsa i kammaren. Huvudmassan av slutstycken utan attiraljer kallas slutstycksblock. Särskilt inom gasdrivna eldvapen krävs en ytterligare rörlig del kallad låsstycke (engelska: bolt carrier) för automatladdning, vilken färdas tillsammans med slutstycket och utför vapnets cykliska funktioner.

Mekanismer

redigera

Se även

redigera

Galleri

redigera