Första slaget vid Virta bro var ett slag under det finska kriget den 27 oktober 1808.

Slaget vid Virta bro
Del av Finska kriget
Virta.jpg

Kartbild över slaget vid Virta bro, den 27 oktober 1808.
Ägde rum 27 oktober, 1808
Plats Virta bro, norr om Idensalmi, Finland
Resultat Svensk seger
Stridande
Naval Ensign of Sweden.svg Sverige Ryssland Ryssland
Befälhavare och ledare
Naval Ensign of Sweden.svg Johan August Sandels Ryssland Nikolaj Aleksejevitj Tutjkov
Styrka
1 800 man, 12 kanoner 6 000 man
Förluster
312 man döda, skadade och fångar 1 064 man döda eller skadade och 74 fångar

Vid Virta bro nära Idensalmi kyrka vann svenskarna under Johan August Sandels ledning, som innehade en omsorgsfullt befäst ställning norr om bron, en seger över ryssarna under furst Michail Petrovitj Dolgorukov. Dikterna Löjtnant Zidén och Sven Dufva i Fänrik Ståls sägner behandlar denna blodiga dag.

9–10 november 1808Redigera

Andra slaget vid Virta bro: Till Salahmi anlände vid månadsskiftet oktober–november 1808 under kapten Gyllenskölds befäl, 700 man av Livgrenadjärregementet vilka nyligen landstigit på finländska kusten, och bestämdes till förstärkning av Sandels brigad. De svenska trupperna i Finland hade väntat sig en förstärkning efter ett löfte som var tio gånger större, men endast 700 anlände. Sandels kunde härigenom nu räkna 2400 man under sitt befäl. Sandels bestämde sig för att på nytt möta ryssen, till företagets ledare bestämdes major Duncker, under vars befäl ställdes 400 livgrenadjärer, 300 savolaxare och 200 man savolaxjägare. Åter igen drabbade den svenska armén samman med den ryska på Virta bro. Den ryske skalden Konstantin Batiusjkov som själv var närvarande har skaldat om kvällen och natten mellan den 9 och 10 november 1808: ”Minnes du, du ärans barn, Idensalmis hemska natt?...”

Svenskarna fick ge vika för den ryska övermakten och drog sig tillbaka till Sandels övriga trupper. 250 svenskar dog, skadades eller tillfångatogs under denna andra drabbning på Virta bro. Major Malm som var en svensk (finlandssvensk) officer råkade vid det svenska återtåget i fångenskap och blev illa sårad i benet. Han var en av 50 svenskar som fångades och fördes till Sankt Petersburg, vid sidan löjtnant Weber och fänrik Plomgren, den sistnämnde från Livgrenadjärregementet. Malm bemöttes med största aktning av ryssarna i Sankt Petersburg och tilläts att något före fredsslutet 1809 återvända till hemlandet.

 
Monumentet över segern vid Virta bro den 27 oktober 1808. Två kilometer norr om bron, vid Pölkkyniemi gård (det forna Fredriksdal, där Sandels en tid hade sitt högkvarter), är rest ett monument av huggen granit. På dess åt söder vända sida läses: "J. A. Sandels, G. Fahlander", på dess norra: "J. Z. Duncker, G. W. Malm", på dess östra: "Täss' Suomen joukot tappelit Edestä isänmaan. Lokakuun 27 p. 1808" (Här stred finska trupper för sitt fosterland 27 okt. 1808), och på dess västra: "Kaatuivat tässä Wänrikit Zidén ja Stenberg seka 31 miestä" (Här föll fänrikarna Zidén och Stenberg samt 31 man). Strax söder om bron finnes ett monument över furst Dolgorukov, som stupade i striden.