Dorsal är en biologisk term som syftar på ryggsidan av en organism. Motsatsen, buksidan, kallas ventral.

Illustration av anatomiska lägestermer, bl.a. dorsal, på en fisk.

Se ävenRedigera