Med skruvförband avses, inom konstruktion, förbindning av olika delar med hjälp av skruv. Det finns två typer av skruvförband, förspända och icke förspända.

Hjulen på en bil är fastsatta med hjälp av skruvförband. I det här fallet är fälgen fäst med tre av fyra muttrar.

Förbandstyper redigera

I ett förspänt förband ges förbandet en förspänning ofta upp till 70-75% av skruvens sträckgräns. Denna förspänning bör vara så stor att den last förbandet sedan utsätts för aldrig överstiger förspänningskraften och därför de sammanfogade delarna aldrig separeras från varandra. Skruvförbanden bör förspännas med en axialkraft som är två till tre gånger större än den yttre lasten.[1]

I icke förspända förband tas lasten upp som dragspänning i skruvskaftet och skjuvspänning av gängorna. Ett icke förspänt förband används i första hand i rörliga förband av olika slag, och mutterlåsning krävs för att den inte skall lossna. Icke förspända förband är utomordentligt känsliga för utmattning.

Teori redigera

Kraften som håller samman ett skruvförband kallas förspänning, som tillförs genom vridmoment hos skruvarna. Förspänningen är en procentsats av skruvens sträckgräns. När skruven dras åt sträcker den sig samtidigt som flänsen komprimeras, likt en fjäder. Denna axiella rörelse skapar en förlängning av skruven på grund av kombination mellan drag- och vridspänningar.[2] Skruvförbandet ska konstrueras på så vis att extern last påverkar skruvförbandets klämda delar som i sin tur fördelar lasten jämnt över skruvarna. Konstrueras förbandet på detta sätt kommer skruvarna inte utsättas för större kraft än förspänningskraften, såvida inte krafter överstiger förspänningskraften.

Konstruktion redigera

 
Skruvförband (skruv, mutter och bricka)
 
Skruvförband (gänga i materialet, skruv och bricka)
 
Skruvförband (pinnskruv med mutter och bricka)

Med skruvförband, förr även kallat bultförband, avses ett förband där olika delar, exempelvis två plåtar eller plankor, hålls samman med hjälp av skruv och mutter. För att inte skada godset används bricka eller flänsmutter så att kraften vid åtdragning fördelas över en större yta. Normalt väljs komponenterna så att muttern är starkare än skruven i förbandet. Skruvarna i ett skruvförband utsätts för två typer av krafter, dels en tvärkraft, skjuvning, dels en utdragande kraft, dragpåkänning.

Åtdragningsmoment redigera

Skruvarna i ett skruvförband dras åt med hjälp av ett moment, antingen för hand med vanlig fast nyckel eller med momentdragare. Åtdragningsmomentet varierar beroende på skruvstorlek och material. Med hjälp av det vill man uppnå en axiell förspänningskraft i skruven. Oftast anges riktlinjer för hur stort moment som bör användas, dock finns det flera faktorer som påverkar förspänningskraften, där en av de största är friktionen i gängorna[3] Friktionen påverkas av bland annat ytbehandling, smörjning och anläggningsplan. Uppskattningsvis går ca 50% av det tillförda monteringsmomentet åt till att övervinna friktionen mellan den roterande skruvens kontaktyta och brickan alternativt anläggningsytan runt skruvhålet. Sedan går cirka 40% till att övervinna friktionen i gängan mellan skruv och invändiga gängan, vilket innebär att endast ca 10% av det tillförda momentet åstadkommer den önskade förspänningskraften.[4]

Rekommenderade åtdragningsmoment i Nm för obehandlade, anoljade stålskruvförband.
Grovgängade skruvar Fingängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1 Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9 8,8 10,9 12,9
M1,6 0,35 0,075 0,1 0,17 0,24 0,29
M2 0,4 0,155 0,22 0,35 0,49 0,58
M2,5 0,45 0,32 0,44 0,7 0,98 1,2
M3 0,5 0,56 0,77 1,2 1,7 2,1
M3,5 0,6 0,86 1,2 1,9 2,7 3,3
M4 0,7 1,28 1,8 2,9 4 4,9
M5 0,8 2,2 3,6 5,7 8,1 9,7 M8x1 1,0 25 35 42
M6 1,0 3,7 6,1 9,8 14 17 M10x1 1,0 49 70 84
M8 1,25 8,9 15 24 33 40 M10x1,25 1,25 48 68 81
M10 1,5 17 29 47 65 79 M12x1,25 1,25 85 120 144
M12 1,75 30 51 81 114 136 M12x1,5 1,5 83 117 140
M14 2,0 48 80 128 181 217 M14x1,5 1,5 135 190 228
M16 2,0 74 123 197 277 333 M16x1,5 1,5 204 287 344
M18 2,5 103 172 275 386 463 M18x1,5 1,5 294 413 496
M20 2,5 144 240 385 541 649 M20x1,5 1,5 408 574 688
M22x1,5 1,5 546 768 921
M24x2 2,0 696 976 1170
M27x2 2,0 1000 1410 1690
M30x2 2,0 1390 1950 2340

Användningsområde redigera

Se även redigera

Källor redigera

  • Cronborg Bror, red (1965). Tekno's Träindustrins handbok. Tekno's facklitteratur, 99-0123889-7 ; 12:3 (3., omarb. o. utök. uppl.). Stockholm: Teknografiska institutet. Libris 159115 

Noter redigera

  1. ^ Institutionen för maskinkonstruktion: Maskinelement - Handbok, kungliga tekniska högskolan, 2005, sid 66
  2. ^ ”Förspänningskraft”. Swedish fasteners network. 17 oktober 2012. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418104132/http://extra.ivf.se/sfn_handbok/template.asp?lank=168. Läst 25 januari 2013. 
  3. ^ ”Åtdragningsmoment för skruvar i olika hållfasthetsklasser.”. Professional Sealin i Sverige AB. 6 december 2013. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141006124655/http://www.proseal.se/prodblad/atdragningsmoment.pdf. Läst 25 januari 2013. 
  4. ^ ”Förspänningskraft”. Stålbyggnadsinstitutet. 6 december 2013. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141006100421/http://sbi.se/omraden/o_dokument.asp?mId=3&kId=72&subKId=0&mgrp=&dId=144. Läst 25 januari 2013. 

Externa länkar redigera