Dragspänning eller normalspänning definieras som den negativa spänning som uppstår i en enaxligt belastad stång utsatt för en dragkraft.

Ett material kan deformeras plastiskt eller deformeras elastiskt beroende på spänningens storlek. Deformationen övergår från elastisk till plastisk vid sträckgränsen, benämnd eller . Benämningen har sitt ursprung i att det krävs en deformation på för att deformationen skall kvarstå efter avlastning. I det plastiska området sker ett deformationshårdnande, dvs. att det krävs allt högre spänning för att ytterligare deformera materialet. I detta område kallas spänningen för flytspänning . Slutligen inträffar ett brott vid brottspänningen .

Resultatet från ett dragprov brukar illustreras i ett spännings-töjningsdiagram kallat dragprovkurva.

I enlighet med Metallnormcentralens beteckningar så har beteckningarna ovan ersatts med de följande:

ReL =

Rp02 =

Rm =

A5 =

Se även redigera

Externa länkar redigera