Skjuvning, eller skjuvtöjning, är en deformation utan volymändring. Den definieras som vinkeländringen skapad av deformationen.

Skjuvning av ett rätblock; en lika stor skjuvkraft i motsatt riktning på blockets undersida håller kroppen på sin plats.

Skjuvning uppkommer av att två skjuvkrafter verkar parallellt med snittytan. Om man studerar ett rätblock, med sidan , efter deformation, så har exempelvis den övre sidan förskjutits parallellt, längdenheter, jämfört med den undre sidan. Skjuvningen, betecknad definieras då:

Skjuvning kan enbart uppstå i fasta ämnen. Fluider kan påverkas av skjuvkrafter men såvida fluiden inte stöds av sidoväggar, leder detta till att fluiden deformeras, dvs. flyter iväg. Skjuvkraften står då i proportion till deformationshastigheten. Kraften som verkar på en fast kropp står istället, enligt Hookes lag, i proportion till deformationen.

Se även redigera