Det linjära förhållandet mellan skjuvspänning och skjuvtöjning beskrivs av skjuvmodulen (G) som har dimensionen kraft per area och mäts i pascal, oftast gigapascal (GPa). Skjuvmodulen ingår i Hookes lag för skjuvning:

Skjuvmodul
Grundläggande
DefinitionDet linjära förhållandet mellan skjuvspänning och skjuvtöjning
Storhetssymbol(er)
Härledningar från andra storheterG = τ / γ
Enheter
SI-enhetPa

För isotropa material gäller följande samband mellan skjuvmodulen och elasticitetsmodulen:

där står för Poissons konstant.