Antiintellektualism är en misstro gentemot intellektuella individers förmåga till att med förståndets begripa teoretiska och praktiska fenomen ur ett universellt objektivt perspektiv genom vetenskap och beprövad erfarenhet.[1] Istället menar antiintellektuella att världen blir begriplig med endast viljan och känslan, det vill säga genom subjektiva upplevelser. Oftast tolkas de upplevelserna inom ramarna för klass, etnicitet, drifter, instinkter och i vissa fall religion.

Antiintellektualism var ett framträdande drag inom bland annat primitivism, populism, leninism, stalinism, maoism, nazism och fascism.[källa behövs]

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Antiintellektualism i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 17 januari 2023.