Öppna huvudmenyn

Skenäs gård

säteri i Västra Vingåkers socken i Vingåkers kommun
Skenäs gård

Skenäs gård är ett säteri i Västra Vingåkers socken i Vingåkers kommun. Den ligger vid sjön Kolsnaren.

Gården har som by lytt under Julita kloster och sedan under kronan. Erik Dahlbergh bytte till sig gården och gjorde den till säteri. Han byggde till gården med två flyglar 1669. Den nuvarande huvudbyggnaden i två våningar med fyra hörntorn i tre våningar uppfördes 1876-1886 efter ritningar av Emil Langlet.

Genom gifte tillföll Skenäs 1720 riksrådet greve Johan Gyllenborg och stannade i hans släkt till 1832. En av dess ägare var landshövdingen greve Johan Jakob Gyllenborg, bror till skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg.

Den som har störst anknytning till Skenäs är Johan Gabriel Oxenstierna, landshövding Gyllenborgs systerson. Han föddes där 1750 och särskilt i inledningen till skaldestycket "Skördarne" förevigade han sina ungdomsminnen.

År 1832 köptes Skenäs av majoren greve B. Oxenstierna. Hans arvingar sålde det 1842 till överstelöjtnanten J. U. Ihre. Dennes arvingar sålde det 1865 till friherre Henrik Palmstierna. Numera (2007) ägs Skenäs av direktör Anders G (Aje) Philipson, som i slutet av 1980-talet köpte godset från familjen Landgren.

Externa länkarRedigera

KällorRedigera