Skattmansöån är ett 28 km långt biflöde till Örsundaån.[1] Ån avvattnar ett skogs- och jordbruksområde mellan Nysätra socken och Morgongåva i Uppsala län och meandrar bitvis. Ån har fått sitt namn efter gården Skattmansö i Vittinge socken.

Skattmansöån har givit namn åt Skattmansöådalens naturreservat, som ligger nedströms Ytterkvarn. Inom Enköpings kommun utgör ån gräns mellan Österunda och Torstuna socknar.

GalleriRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Skattmansöån”. http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663652-156858. Läst 9 juni 2015.