En biflod eller ett biflöde är ett vattendrag som inte når havet eller en sjö, utan förenar sig med ett annat, större vattendrag[1] som efter sammanflödet, mötespunkten, ökar i vattenvolym.

Bifloden Werre rinner ut i floden Weser i norra Tyskland.

Termerna högerbiflod och vänsterbiflod anger om bifloden ansluter till huvudflödet från höger eller vänster sida när man tittar nedströms huvudflödet.

När ett vattendrags biflöden anges i orografisk ordning börjar man med det biflöde som är närmast huvudvattendragets källa, fortsätter nedströms och slutar med det biflöde som är närmast huvudvattendragets utlopp.

Sveriges största bifloderRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera