Skattegården är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun.

Bebyggelsen i Skattegården domineras av Smyckeparken, det stora flerfamiljshusområdet vid Smyckegatan och Björkhöjdsgatan, med lamellhus som byggdes åren 1965-1968. Husen är grupperade kring ett grönområde och har garage under jord. Området har närmare 900 lägenheter. Fastigheterna hade stora tekniska brister och en mycket omfattande standardhöjande renovering 1992-1994, förändrade den ursprungliga betongarkitekturen genom påbyggnad av våningar, nya hissar och tillkomsten av en stor samlingslokal. Då ombyggnaden var klar såldes fastigheterna av det allmännyttiga Bostads AB Poseidon till privata ägare.

Det finns även ett sextiotal småhus i området och Johannesgården, en katolsk kursgård samt S:t Gabriels syrisk-ortodoxa kyrka, som vänder sig till assyrier.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Skattegården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 508 Skattegården år 2021[1]
Skattegården Hela Göteborg
Folkmängd 2 658 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -11 +4 493
Andel födda i utlandet 33,6 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 43,9 % 38,1 %
Medelinkomst 286 300 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 9,2 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 28,6 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 24,8 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 94,2 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 4,7 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

Referenser redigera

Noter redigera

Övriga källor redigera