Skå kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Färingsö församling i Stockholms stift. Kyrkan ligger på Färingsö, ungefär mittemellan omgivande Mälarfjärdar. I närheten av kyrkan ligger ett av Färingsös största forntida gravfält. Intill kyrkan ligger också Tuna gård som troligen har varit en stormansgård.

Skå kyrka
Kyrka
Skå kyrka i september 2012.
Skå kyrka i september 2012.
Land Sverige Sverige
Län Stockholms län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Stockholms stift
Församling Färingsö församling
Plats Skå kyrkväg, 179 75 Skå
 - koordinater 59°19′54.52″N 17°44′41.01″Ö / 59.3318111°N 17.7447250°Ö / 59.3318111; 17.7447250
Invigd 1100-talet
Bebyggelse‐
registret
21300000004572
En av Skå kyrkoskolas 1800-talsbyggnader i anslutning till kyrkan.
En av Skå kyrkoskolas 1800-talsbyggnader i anslutning till kyrkan.
En av Skå kyrkoskolas 1800-talsbyggnader i anslutning till kyrkan.
Altaruppsats från 1700 med tetragrammet JHWH i översta cirkeln

Kyrkobyggnaden redigera

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med ett femkantigt kor, en sakristia i norr, en korsarm i söder och ett torn i väster. De putsade murarna är huvudsakligen uppförda av natursten. Tegel har använts till delar av sakristian, omfattningar och valv. Yttertaken utgörs av valmade sadeltak. Tornet kröns av en karnissvängd huv med lanternin och spira. Kyrkorummet nås via tornets bottenvåning samt via södra korsarmen.

Historik redigera

Av den äldsta romanska kyrkan, eventuellt uppförd i slutet av 1100-talet, återstår långhuset. Kyrkan hade ursprungligen ett runt västtorn, som saknar motsvarigheter i mellansverige. Tornet var byggt i försvarssyfte och förmodligen äldre än kyrkan. Under 1300-talet förlängdes koret åt öster och sakristian byggdes till. Hela kyrkan försågs då med kryssvalv i tegel. Åren före 1695 genomgick kyrkan en grundlig restaurering men den 24 maj 1695, några dagar före återinvigningen, eldhärjades kyrkan som totalförstördes. Återuppbyggnaden sattes omedelbart igång och avslutades 1702. Ombyggnaden, som gav kyrkan sin nuvarande planform, innebar att 1300-talskoret revs och ersattes med ett femkantigt kor som var längre och högre än det tidigare, i söder uppfördes en korsarm. Det senmedeltida vapenhuset revs, den södra ingången murades igen och huvudingången förlades till tornet i väster. Vidare ersattes de medeltida valven (förutom de i långhusets mellantravé och i sakristian) av nya kryssvalv av tegel som var mindre kupiga än de gamla. Kyrkans nuvarande fyrkantiga torn uppfördes 1858 efter ritningar av Ludvig Hawerman. Kyrkans exteriör och interiör präglas främst av den omfattande ombyggnaden i slutet av 1600-talet, då även fönsteröppningarnas nuvarande utseende tillkom. 1909 grundförstärktes kyrkan vid en restaurering under ledning av arkitekten Gustaf Hermansson. Vidare ommålades inredningen och den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar. 1964 skedde ytterligare modernisering av inredningen.

Inventarier redigera

  • Triumfkrucifixet härstammar från senare delen av 1400-talet och är svårt skadat. Korset saknas helt.
  • Altaruppsats och predikstol är daterade till år 1700 och tillverkade i samma verkstad. De är rikt skulpterade, målade och förgyllda enligt barockens ideal.
  • En dopfunt i granit med fyrkantig cuppa är utformad av Byggnadsstyrelsen och tillverkad av Stenhuggeri AB Styrenius i Västervik. Dopfunten skänktes till kyrkan 1962 av Skå kyrkliga syförening. Ännu en dopfunt av trä tillkom 2005.

Orglar redigera

Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Rörflöjt 8´ Gedakt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 4´ Fugara 8´ Rörgedackt 8´ II/P
Spetsflöjt 4´ Rörflöjt 4´ Kvintadena 4´ II/I
Waldflöjt 2' Principal 2'
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 chor
Dulcian 8' Tremulant
Tremulant Crescendosvällare

Kororgel redigera

Manual Pedal
Gedackt 8’ Bihangspedal
Fugara 8'
Principal 4'
Flöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktava 2'
Trumpet 8' B/D

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 253. Libris 2413220 
  2. ^ [a b c] Dag Edholm, red (1990). Inventarium över svenska orglar: 1989:III, Strängnäs stift; Stockholms stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
  3. ^ Erici, Einar; Unnerbäck, R. Axel (1988). Orgelinventarium : bevarade klassiska kyrkorglar i Sverige ([Ny, rev. utg.] /R Axel Unnerbäck). Stockholm: Proprius. sid. 265-266. Libris 7605049. ISBN 91-7118-557-7 

Tryckta källor redigera

  • Christina Nilsson: Kyrkguiden: vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Svenska kyrkan. Stockholms stift, ISBN 978-91-975146-5-1
  • Kyrkor kring Stockholm, Stig Haglund (red.) & Rolf Arensberg (ill.), Förlaget Kulturkonst 1981
  • Våra kyrkor, sidan 705, Klarkullens förlag, Västervik, 1990, ISBN 91-971561-0-8

Webbkällor redigera

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera