Öppna huvudmenyn
Villorna vid Kottlavägen
Apelsinvillan vid Kottlasjöns västra strand.

Kottla är ett område inom stadsdelen Skärsätra på södra Lidingö som fått sitt namn av Kottla gård.

I området ligger Skärsätra skola. Här ligger även Lidingös största sjö, Kottlasjön som är en reservvatentäkt. Bebyggelsen består till största delen av villor. Vid sjöns västra strand ligger en park, i folkmun kallad Kottlaparken. Kottlavägen förbinder Vasavägen i norr vid Stockby ridhus med Södra Kungsvägen i söder.

I anslutning till Kottlasjöns västra och norra strand uppfördes i slutet på 1800-talet ett antal sommarvillor där Apelsinvillan anses som en av de bäst bevarade tidstypiska större sommarvillorna i trä med påkostade snickerier och verandor som uppfördes i den inre delen av Stockholms skärgård när stockholmare började söka sig ut i skärgården och ångbåtar började trafikera vattnen utanför Stockholm. Även sommarstugeområdet Trasthagen uppfördes.

Lidingöbanan har en hållplats vid Kottla.

Se ävenRedigera