Sjöolycka

olyckshändelse med fartyg

Sjöolycka definieras enligt Sjöfartsverkets författningssamling 1991:5[1] och gäller internationellt. Som exempel på sjöolycka kan nämnas:

  • Grundstötning kan även leda till en förlisning där fartyget går förlorat.
  • Fartyget har övergivits till sjöss på grund av att det inte ansågs sjövärdigt.
  • Fartyget har gått under i storm.
  • Förskjutning av lasten ombord har orsakat en mängd sjöolyckor.
  • Kollision mellan två fartyg eller annat föremål.
  • Allvarlig kroppskada har uppkommit under fartygets drift.
  • Människa saknas, har fallit över bord eller har avlidit på grund av olyckshändelse ombord.
  • Lastskada med utsläpp som är skadligt för den maritima miljön.
Exxon Valdez grundstötning utanför Alaska

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sjöfartsverkets Författningssamling 1991:5 (pdf) Arkiverad 27 september 2007 hämtat från the Wayback Machine.