Silfverskiöld och Silfverschiöld är två svenska adelsätter med samma ursprung, och med gemensamt ursprung som de utslocknade ätterna Silfvercrantz och von Hylthéen. De två ätterna fortlever i adliga ätten nummer 1073 Silfverskiöld och friherrliga ätten nummer 283 Silfverschiöld.

Silfverskiöld
vapen enligt Adelskalendern 2013
StamfarNils Silfverskiöld
Adlad1686
Utgrenad ifriherrliga ätten Silfverschiöld
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1686
GradAdlig ätt nr 1073
Länk URLSida på riddarhuset.se
Silfverschiöld
vapen enligt Adelskalendern 2016
Förgrenad uradliga ätten Silfverskiöld
StamfarArvid Silfverschiöld
HuvudmanCarl Otto Edmund Silfverschiöld (född 1965)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1776
GradFriherrlig ätt nr 283
Länk URLSida på riddarhuset.se

Ätternas stamfader är torparen Jöns i Hylta i Småland som levde under senare delen av 1500-talet. Hans son Andreas Jonae (1598-1666) blev kyrkoherde i Ölmstads socken, Växjö stift och riksdagsman. Han tog sig namnet Hyltenius, vilket hans söner ändrade till Hylthén och Hyltén. Andreas Hyltenius var gift med Anna Jönsdotter Gahm, och fick tre söner med henne, Johan (stamfader till Silfvercrantz), Lars (stamfader till von Hylthéen) och Niclas Hylthén.

Andreas Jonaes äldste son, professorn i svensk och romersk rätt vid Lunds universitet Nils Hyltenius, adlades 1686 på nummer 1073 och namnet Silfverskiöld. Hans första hustru Abela von Kempten tillhörde en tysk adelsätt, och den andra hustrun Juliana Gripenflycht var dotter till Peter Gripenflycht. Äldsta dottern gifte sig med Richard Ehrenborg. Ätten delades i första generationen i två grenar, utgående från en son ur vardera äktenskapet.

Äldsta grenen härstammar från Nils Silfverskiöld d.y. som var landshövding i Kristianstads län, och gift med friherrinnan Lilliecreutz. Deras tredje son, Arvid Silfverschiöld var landshövding och president i Svea hovrätt, samt gift med grevinnan Ulrika Magdalena von Seth, vars mor var en Gripenstedt. Han upphöjdes i friherrlig värdighet 1771 med namnet Silfverschiöld och nummer 283. Den friherrliga ätten fortlever, till vilken prinsessan Désirées make Niclas Silfverschiöld och deras barn hör, varav äldste sonen Carl Otto Edmund Silfverschiöld (född 1965) efter faderns bortgång 2017, är nuvarande huvudman för den friherrliga ätten.[1]

En äldre bror till Arved Silfverschiöld, överstelöjtnanten Peter Silfverskiöld, är stamfader till huvudmannagrenen av den adliga ätten.

Yngre grenen utgår från Nils Silfverskiöld d.y:s halvbror Peter Silfverskiöld som var president vid Åbo hovrätt, och gift med en dotter till generalmajoren i Danmark Jacob de Bruine.

Personer ur friherrliga ätten Silfverschiöld och adliga ätten Silfverskiöld

redigera

Alfabetiskt ordnade

redigera

Kronologiskt ordnade

redigera

Källor

redigera
  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas
  • Adelskalendern 1923 - 2013