Nils Silfverskiöld (1635–1702)

svensk rättsvetenskapsman

Nils Silfwerskiöld (före adlandet Hyltenius), född i Ölmstads prästgård i Småland den 18 januari 1635, död den 11 januari 1702, var en svensk universitetslärare och rättslärd. Hans föräldrar var kyrkoherden Andreas Hyltenius och Anna Gahm. Han gifte sig första gången 1671 med Abela von Kempften och andra gången 1680 med Juliana Sigrid Gripenflycht.

Student i Uppsala 1653, blev Silfverskiöld filosofie magister där i slutet av 1650-talet. Under någon tid (166465) var han handsekreterare hos hertig av Stegeborg, Adolf Johan och gjorde därefter vidlyftiga studieresor i Tyskland, Holland och England.

Från dessa hemkallades han vid Lunds universitets stiftelse (1667) för att ta emot den ena av de båda lärostolarna i juridiska fakulteten. Utom sitt lärarekall måste han för en tid (1668) åta sig akademisekreterarebefattningen jämte flera andra uppdrag för universitetets ekonomiska förvaltning.

Silfverskiöld förordnades vid professor Nils Beckmans avsättning 1673 att, vid sidan av sin egen professur, förestå lärostolen i romersk rätt. Han innehade sedan denna dubbla lärarebefattning, som vid den tiden innefattade hela den juridiska fakulteten, till 1687, då han från den begärde och erhöll entledigande.

När hans måg och efterträdare, Gjedde-Ehrenborg, 1700 avgått med döden, sökte Silfverskiöld och erhöll för andra gången den professur, vartill han trettiotre år förut blivit utnämnd. Han fick likväl inte stanna länge på denna återförvärvade plats på grund av sitt snart stundade frånfälle.

Enligt alla samtidas intyg ägde Silfverskiöld en sällsynt duglighet både såsom lärare och ämbetsman. Tidigt bemärkt såväl av förmyndarestyrelsen som av Karl XI, användes han i flera administrativa värv och spelade en betydande roll vid förhandlingarna efter freden i Lund 1679.

Hans medborgerliga förtjänster belönades 1686 med adelsbrev, då han kallade sig Silfwerskiöld.

Han var far till landshövdingen Nils Silfverskiöld (1674–1753).

Företrädare:
Hans Hjort-Cervinus
Rektor för Lunds universitet
1672 (vt)
Efterträdare:
Anders Spole
Företrädare:
Olof Bagger
Rektor för Lunds universitet
1676 (ht)
Efterträdare:
Posten obesatt 1677-1681
på grund av krig;
därefter Martin Nordeman


KällorRedigera

Vidare läsningRedigera