Peter Gripenflycht, före adlandet Schallerus, född i början av 1600-talet i Småland, död efter 1689, var en svensk läkare.

Schallerus studerade medicin i Uppsala och var från 1642 lärjunge till Grégoire François Du Rietz i Stockholm. År 1644 tjänstgjorde han som fältmedikus under fälttåget mot Danmark. Han reste utomlands 1646 och blev medicine doktor i Angers, Frankrike, 1649.

Efter att ha återvänt till Stockholm blev han amiralitetsmedikus 1654 och medverkade i stiftandet av Collegium medicum 1663. Året därpå erhöll han på livstid säterifrihet för sitt skattehemman Bisslinge i Eds socken i Uppland.

Den nedre delen av Stora Gråmunkegränd i Gamla stan i Stockholm hette ända in på 1880-talet Schaleri gränd, efter Gripenflychts far Schallerus, som ägde den tomt, som senare bebyggdes med fastigheten Munkbrotorget 1.

I vissa källor, som Anders Anton von Stiernmans Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel (1754), påstås att Gripenflycht skulle ha omkommit i Kronans förlisning 1676. Medicine licentiat Pehr Henrik Törngren (1908-65) uppger dock i Svenska män och kvinnor (1946) att han var i livet ännu 1689.

Källor redigera