Signalteori kan avse åtminstone någon av följande discipliner: