Rådman Sigfrid Salko i Åbo var Finlands förste private bokförläggare. År 1646 gav han ut J. M. Raumannus Manuale Finnonicom. Den trycktes på Peder Walds tryckeri.