Sexuellt övergrepp ,som tidigare hette sexuellt tvång brott enligt svensk lag.

Sexuellt övergrepp är antingen:

  • att man genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling (och det inte kan räknas som våldtäkt).
  • att man med en person genomför en sexuell handling ej jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd

Straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst två år.

Numera heter brottet Sexuellt övergrepp, men har samma innebörd som sexuellt tvång. Det är bara namnbytet som skiljer sig.