Brottsbalken

den centrala straffrättsliga lagen i Sverige
(Omdirigerad från Brottsbalk)

Brottsbalken (1962:700) (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar:

De olika brotten i brottskatalogen omfattar en normalnivå och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott. Som exempel kan nämnas stöld. Kriterier för att en stöld ska bedömas som grov är att den skett efter intrång i bostad, avsett sak som någon bar på sig, gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art alternativt gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.[4] Om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms för ringa stöld (tidigare benämnt snatteri innan en lagändring 2017). Vissa brott, exempelvis djurplågeri och falsk tillvitelse, har endast en normalnivå och saknar en grov variant av brottet.

AvdelningarnaRedigera

Första avdelningenRedigera

1 kap. Om brott och brottspåföljderRedigera

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lagRedigera

Andra avdelningenRedigera

3 kap. Om brott mot liv och hälsaRedigera

4 kap. Om brott mot frihet och fridRedigera

5 kap. Om ärekränkningRedigera

6 kap. Om sexualbrottRedigera

7 kap. Om brott mot familjRedigera

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrottRedigera

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighetRedigera

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrottRedigera

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.Redigera

12 kap. Om skadegörelsebrottRedigera

13 kap. Om allmänfarliga brottRedigera

14 kap. Om förfalskningsbrottRedigera

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsagaRedigera

16 kap. Om brott mot allmän ordningRedigera

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.Redigera

18 kap. Om högmålsbrottRedigera

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet m. m.Redigera

20 kap. Om tjänstefel m. m.Redigera

 • 1 § Tjänstefel
 • 2 § Upphävd genom lag (2012:301)
 • 3 § Brott mot tystnadsplikt
 • 4 § Avskilja myndighetsutövare
 • 5 § Åtalsangivelse
 • 6 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 7 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 8 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 9 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 10 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 11 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 12 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 13 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 14 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 15 § Upphävd genom lag (1975:667)

21 kap. Om brott av krigsmänRedigera

22 kap. Om landsförräderi m. m.Redigera

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brottRedigera

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihetRedigera

 • 1 § Nödvärn
 • 2 § Laga befogenhet att bruka våld
 • 3 § Laga befogenhet att bruka våld vid myteri
 • 4 § Nöd
 • 5 § Ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp
 • 6 § Excess
 • 7 § Samtycke
 • 8 § Förmans order
 • 9 § Straffrättsvillfarelse

Tredje avdelningenRedigera

25 kap. Om böter m.m.Redigera

26 kap. Om fängelseRedigera

27 kap. Om villkorlig domRedigera

28 kap. Om skyddstillsynRedigera

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergiftRedigera

30 kap. Om val av påföljdRedigera

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fallRedigera

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för ungaRedigera

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m. m.Redigera

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av påföljdRedigera

35 kap. Om bortfallande av påföljdRedigera

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brottRedigera

37 kap. Om nämndernaRedigera

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.Redigera

NoterRedigera

 1. ^ Första avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 2. ^ Andra avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 3. ^ Tredje avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K8P4

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera