Sexuella trakasserier är när en person blir utsatt för kränkande behandling eller bemötande av sexuell natur, som kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet. Ett exempel på sexuella trakasserier kan vara när en person blir utsatt för fysisk beröring eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som kränkande.

Sexuella trakasserier är inte detsamma som trakasserier på grund av kön, men fram tills helt nyligen fanns bara ett begrepp i svensk lagstiftning, "trakasserier", som omfattade båda begreppen, varför viss begreppsförvirring fortfarande råder.

Sexuella trakasserier kan ofta anses vara diskriminering, om det faller inom de områden som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Det kan också anses vara ofredande och/eller bryta mot lokala ordningsföreskrifter, beroende på omständigheterna.

Sexuella trakasserier kan även ske via Internet.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera