Öppna huvudmenyn

Sekundäremission inträffar när primära elektroner i ett elektronrör träffar anoden med sån kinetisk energi att sekundära elektroner utsänds. Detta är ganska vanligt och en stor anledning till att rören åldras.