Elektroner som utstrålas på grund av fotoelektrisk effekt kallas för fotoelektroner

En fotoelektron är en elektron som utsänds på grund av fotoelektrisk effekt.

Fotoelektronen har rörelseenergin , där är utträdesarbetet från materialet den utsänds från, är fotonens frekvens och h är Plancks konstant. Det är endast när fotonens energi, , är större eller lika med utträdesarbetet för metallen som man kan få fotoelektroner.

Se ävenRedigera