Search and Rescue

eftersökning och räddning av personer i fara

Search and Rescue, SAR (sök och räddning, efterforskning och räddning eller eftersökning och räddning på svenska), är en engelskspråkig och internationellt använd[källa behövs] term för eftersökning och räddning av personer i fara. En motsvarande svensk term är räddningsaktion.

Search and Rescue-helikopter av Sjöfartsverkets tidigare typ Sikorsky S-76
Catalina-amfibieflygplan var tidigare ett vanligt sjöräddningsflygplan
Urban sök och räddning i Louisiana 2005
Urban sök och räddning i Christchurch 2011

Typer av sök och räddning redigera

Combat Search and Rescue (CSAR) redigera

Upptäckt, lokalisering, identi­fiering och räddning av nödlandad flyg­besättning på icke vänligt sinnat terri­torium i kris och krig och när det är lämpligt, isolerad militär personal i nöd som är tränad och utrustad att mottaga CSAR-stöd, i hela operations­området. Definitionen av CSAR är hämtad ur Natos regel­verk (STANAG 7030).[förtydliga]

Eftersökning av försvunna personer redigera

Se även: Skallgång

Polisen ansvarar för eftersökning av försvunna personer på land- och insjöområdena.[källa behövs]

Fjällräddning redigera

Huvudartikel: fjällräddning

Fjällräddning innebär att bistå personer som hamnat i nöd på fjället.

Flygräddning redigera

Huvudartikel: flygräddning

Flygräddning innebär att efterforska och lokalisera saknade civila och militära luftfartyg, samt att undsätta nödlidande.

Grotträddning redigera

Huvudartikel: grottkrypning

Grotträddning innebär räddning av personer som befinner sig i grottor.

Sjöräddning redigera

Huvudartikel: sjöräddning

Sjöräddning innebär efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd eller i farosituationer till havs. Definitionen varierar något från land till land, även om verksamheten i grunden regleras av Sjöräddningskonventionen.

Urban sök och räddning redigera

Urban sök och räddning innebär att lokalisera och rädda människor ur raserade byggnader, broar, tunnlar eller andra urbana eller industriella konstruktioner. Så som ur kollapsade byggnader, tunnlar som rasar in, gruvras, dammras, eller jordskred som drar med sig hus och vägar.

Internationella konventioner redigera

International Convention on Maritime Search and Rescue (Sjöräddningskonventionen) trädde i kraft 1985 och reglerar ländernas skyldigheter beträffande sjöräddning inom sina sjöräddningsregioner.[1]

I arktiska områden regleras ländernas skyldigheter sedan maj 2011 av Arctic Search and Rescue Agreement.

Se även redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera