Flygräddningstjänst

(Omdirigerad från Flygräddning)

Flygräddning innebär att efterforska och lokalisera saknade civila och militära luftfartyg, samt att undsätta nödlidande.

Flygräddningsövning över Stockholms ström med Sjöfartsverkets räddningshelikopter.

Flygräddning är en del av sådan räddningstjänst, som internationellt benämns Search and Rescue, och vilken också innefattar sjöräddning, fjällräddning, urban sök och räddning, m.fl.

Ansvaret för flygräddning är genom internationella konventioner och avtal mellan grannstater uppdelat på olika länders regeringar, inom specificerade räddningsregionen som omfattar nationella territoriet och specificerade havsområden utanför dessa. Motsvarande ansvar finns för sjöräddning, enligt andra internationella konventioner.

Varje land är skyldigt att upprätthålla en flygräddningstjänst inom sin räddningsregion.

Flygräddningstjänst i den svenska räddningsregionenRedigera

Den svenska räddningsregionen omfattar svenskt landterritorium, territorialvatten samt havsvatten utanför till gränser som är överenskomma med andra länder. Om ett luftfartyg har havererat till havs, i kustvattnen eller i Vänern, Vättern eller Mälaren, ansvarar den för Sverige ansvariga myndigheten för flygräddningstjänst, Sjöfartsverket, också för undsättning. I övriga fall svarar kommunal räddningstjänst för undsättning.

Flygräddningsarbetet i den svenska räddningsregionen leds operativt av den integrerade Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg, som har Sjöfartsverket. som huvudman. Centralen är bemannad dygnet runt och är samlokaliserad med Ledningscentralen för Kustbevakningens region Sydväst och Sjöbevakningscentralen i Göteborg inom Försvarsmakten.

Den svenska statliga flottan av sju räddningshelikoptrar på fem baser opereras av Sjöfartsverkets helikopterverksamhet.

Se ävenRedigera