Se, vi tågar fram med sköld och med baner

Se, vi tågar fram med sköld och med baner är en sång från 1867 med text av Fanny Crosby och musik av William B Bradbury.

Den har fyra 4-radiga verser med en 8-radig refräng som körsång som i Herde-Rösten 1892 lyder:

Stäm då upp, stäm då upp
Segersång, Segersång!
Sjung av fröjd, sjung av fröjd!
Så blir vägen aldrig lång!
Se vi tåga fram och sjungande vi gå,
Till det sälla land, där vi livets krona få.
Kom i ledet med som stridsman du också.
Till dess Jesus ropar: kom!

I Frälsningsarméns sångbok lyder den lite annorlunda:

Stäm då upp, stäm då upp
Segersång, Segersång!
Sjung av fröjd, sjung av fröjd!
Så blir vägen aldrig lång!
Se vi tågar fram och sjungande vi går,
Till det sköna land, där vi livets krona får.
Kom i ledet med och kämpa du också.
Till dess Jesus ropar: kom!

Publicerad iRedigera