Satirarkivet är ett svenskt webbaserat forum och galleri för satir. Satirarkivet drivs ideellt och gör det möjligt för tecknare, fotografer, grafiker och andra konstnärer som använder satiren som arbetsform att ge sina bilder spridning åt en bred allmänhet och massmedia och presenterar sig som ett "forum för aktiva bildskapare som vill kommentera samtiden". Den är också en resurs för den som vill ta del av och veta mer om samtida och historisk satirisk bild från hela världen då varje bildskapare presenteras med nio verk samt en kortare biografi. Ett annat syfte med satirarkivet är att inspirera unga tecknare, de hoppas att de bildskapare från olika fält som kommit i kontakt med sidan skall motiveras att arbeta med den politiska bilden som ett redskap i opinionsbildningen.

VerksamhetRedigera

Bildskapare kan på Satirarkivet efter att ha godkänts av dess redaktion lägga upp egna bilder, länkar till egen webbplats, en egen personbiografi och CV. Detta är gratis och inskränker inte konstnärens rättigheter till upplagda verk. Satirarkivet drivs inte kommersiellt men kan däremot fungera som en förmedlande plattform mellan bildskapare och potentiella uppdragsköpare.

Satirarkivet innehåller även historiskt material och knyter an sin gärning till exempelvis satir samtida under den franska revolutionen. Kopplingen till traditionen är starkt poängterad, och under tillblivelsen har gamla årgångar av tidningarna Folket i Bild Kulturfront (FiB/K) och Förr och Nu studerats. Meningen är att bilder från hela världen skall finnas med. I mars 2019 finns 505 bildskapare presenterade.

Redaktör för Satirarkivet är Knut Lindelöf. Satirarkivet grundades 2007 av tidningen Folket i Bild Kulturfront efter en idé av FiB/K-medarbetarna den kände tecknaren Robert Nyberg och Donald Boström. Satsningen finansierades med medel från Jan Lindahl-fonden och hade premiärvernissage i februari 2008 på ABF i Stockholm.

Bildskapare som har sidor på Satirarkivet (urval)Redigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  • Knut Lindelöf, "Satirarkivet slår upp portarna", Folket i Bild Kulturfront, nummer 3, 2008.