Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare

Wikimedia-listartikel

Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.

Antal medlemmar och registrerade deltagare över tid i bidragsberättigade samfund i Sverige staplade på varandra. Bl.a. Svenska kyrkan saknas. Datakälla: SST.[1]
Religioner
Listor
* Antal troende (i Sverige)
Religioner
Ett urval större inriktningar:
 • AFRIKANSKA RELIGIONER
 • Santería
  Yoruba
  Schamanism
  Jívaro-schamanism
  Voodoo
  Mahayana
  Det rena landet (amidism)
  Vajrayana (buddhistisk tantrism)
  Tibetansk buddhism
  Zenbuddhism
  Soka Gakkai
  Theravada
  Buddhism med västerländska inslag
  Graecobuddhism
  Friends of the Western Buddhist Order
  Western Buddhist Order
  Brahmanism
  Hare Krishna
  Shaivism
  Shaktism
  Vaishnavism (vishnuism)
  Vedisk religion
  Kabbala
  Esséer
  Samaritansk religion
  Urkristendom
  Tomasevangeliet
  Romersk-katolska kyrkan
  Sedevakantism
  Anglikanska kyrkogemenskapen
  Baptism
  Anabaptism
  Sjundedagsadventism
  Pentekostalism (Pingströrelsen)
  Oneness-rörelsen
  United Pentecostal Church International
  Neo-pentekostalism (Karismatisk kristendom)
  Born Again Movement eller All Ranges Church
  Eternal Grace
  Every Nation Churches
  Newfrontiers
  Oasrörelsen
  Sovereign Grace Ministries
  Trosrörelsen (Word of Faith)
  Livets Ord
  Vineyard
  Protestantism
  Evangelikalism
  Evangeliska världsalliansen
  Svenska evangeliska alliansen
  Lutherdom
  Svenska kyrkan
  Bibeltrogna Vänner
  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
  Svenska Alliansmissionen
  Lutherska bekännelsekyrkan
  Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan
  Metodistkyrkan
  Pietism
  Læstadianism
  Frälsningsarmén
  Svenska Missionskyrkan
  Reformert kristendom
  Kalvinism
  Presbyterianism
  Östlig kristendom
  Orientaliska kristna kyrkor
  Nestorianism
  Österns assyriska kyrka
  För-chalkedoniska (monofysiter)
  Armeniska kyrkan
  Etiopisk-ortodoxa kyrkan
  Koptisk-ortodoxa kyrkan
  Syrisk-ortodoxa kyrkan
  Katolska östkyrkor
  Etiopisk-katolska kyrkan
  Kaldeisk-katolska kyrkan
  Syrisk-katolska kyrkan
  Syrisk-maronitiska kyrkan
  Koptisk-katolska kyrkan
  Ortodoxa kyrkor
  Georgiska kyrkan
  Grekisk-ortodoxa kyrkan
  Serbisk-ortodoxa kyrkan
  Rysk-ortodoxa kyrkan
  Ukrainska ortodoxa kyrkor
  Tomaskristna (Indien)
  Jehovas vittnen
  Markionism
  Montanism
  Arianism
  Socinianism
  Unitarism
  Läror med tillägg till Bibeln:
  Olika folks mytologier
  Wicca
  Druidism
  (Kristen) Gnosticism
  Bogolimism
  Katarism
  Mandeism
  Manikeism
  Philosophia perennis
  Teosofi
  Alevism
  Jezidism
  Yarsanism
  Mazdaism
  Parsism


  Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)[2] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund.[3] Begreppet världsreligioner är emellertid mer komplicerat än att bara se till antal troende, eller för den delen i Sverige registrerade trossamfund som för statistisk och mot bakgrund av den ansöker om och beviljas statsbidrag. Därför bör tabellen mer ses som en indikation.

  Bidragsberättigade trossamfund i Sverige 2016

  redigera

  Listan över trossamfunden i Sverige utgår, där inte annan källhänvisning anges, från bidragsgrundande person (betjänad person): "Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling", enligt Myndigheten för stöd till trossamfund. Notera att samma person kan vara medlem i flera samfund, exempelvis både svenska kyrkan och en frikyrka.

  Enskilda samfund

  redigera
  Religion/trosuppfattning (och/eller trossamfund) Deltagare 2016[2]
  1 Svenska kyrkan (särskilt statsbidrag, ej genom SST), varav följande inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST:
  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (36 711)
  Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)
  6 008 356 [4]
  2 Islam, inom Islamiska samarbetsrådet (ISR):
  Sunniislam: (122 810)
  Sveriges muslimska förbund (35 742)
  Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (30 747)
  Svenska islamiska församlingarna (20 431)
  Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (17 311)
  Bosniakiska islamiska samfundet (11 202)
  Islamiska fatwabyrån i Sverige (7 378)
  Shiaislam: (31 379)
  Islamiska shiasamfunden i Sverige (31 379)
  154 189
  3 Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:
  Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (26 553)
  Serbiska ortodoxa kyrkan (23 535)
  Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (22 275)
  Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (21 036)
  Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (8 603)
  Österns assyriska kyrka (7 864)
  Rumänsk-ortodoxa kyrkan (7 092)
  Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 797)
  Koptisk-ortodoxa kyrkan (4 750)
  Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (4 300)
  Armeniska apostoliska kyrkan (4 414)
  Rysk-ortodoxa kyrkan (patriarkatet i Konstantinopel) (3 390)
  Svenska ortodoxa prosteriet (2 143)
  Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048) (2015 års statistik)
  Bulgariska ortodoxa kyrkan (846)
  Antiokiska ortodoxa kyrkan (767)
  Finska ortodoxa församlingen i Sverige (664)
  Greorgisk-ortodoxa kyrkan (270)
  147 347
  4 Romersk-katolska kyrkan i Sverige 126 286 år 2021 [5]
  5 Equmeniakyrkan 123 747
  6 Pingströrelsen 114 140
  7 Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 748
  8 Svenska Alliansmissionen 20 437
  9 Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 9 055
  10 Frälsningsarmén 9 032
  11 Judiska centralrådet 8 316
  12 Mandeiska Sabeiska Samfundet 7 690
  13 Ungerska Protestantiska kyrkan 5 028
  14 Alevitiska Riksförbundet 4 545
  15 Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 506
  16 Sjundedags Adventistsamfundet 3 689
  17 Anglikanska kyrkan 2 600
  18 Norska kyrkan i Sverige 2 103
  20 Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 289
  21 Danska kyrkan i Sverige 329
  22 Isländska kyrkan i Sverige 262

  Sammanfattning per trosinriktning

  redigera
  Religion/trosuppfattning Deltagare/medlemmar 2016[2]
  1 Svenska kyrkan 6 008 356 [4]
  2 Frikyrkliga samfund (FSR) 321 793
  3 Islam (ISR) 154 189
  4 Ortodoxa och österländska kristna samfund (OÖKER) 147 347
  5 Katolicism 116 031
  6 Övriga protestantiska samfund 13 517
  7 Buddhism (SBS) 9 055
  8 Judendom 8 316
  9 Mandeism 7 690
  10 Alevism 4 545
  11 Anglikanism 2 600

  Exempel på andra religiösa inriktningar

  redigera

  Följande är exempel på religiösa inriktningar som inte finns med i SST:s statistik, exempelvis för att de är organiserade som stiftelser istället för föreningar och samfund, för att de inte söker eller är berättigade till bidrag eller för att de är nya samfund, vissa av dessa är registrerade trossamfund och andra inte:

  Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

  Se även

  redigera

  Referenser

  redigera