Internationella samfundet eller världssamfundet är ett politiskt uttryck som används i internationella sammanhang när man åsyftar breda grupper av människor och nationer i världen. Oftast refererar man då till Förenta nationerna (FN) men det kan även gälla andra samfund, organisationer och mellanstatliga samarbeten, som exempelvis Europeiska unionen (EU).

När uttrycket används i samband med en konflikt eller ett krig åsyftas ofta omvärlden.

KällaRedigera

Nationalencyklopedin 2014