Sambord

träbåtens eller träfartygets första bordgång, alltså närmast kölen

Sambordet är träbåtens eller träfartygets första bordgång, alltså närmast kölen. Brukligt är att sambordet är bredare samt även tjockare än övriga bordgångar. Samordet är fäst i kölen och stävarna. Ofta huggs ett urtag, så kallad spunning, ut i köl och stävar, som bordet vilar i, men bordet kan också snedkapas och fästas mot köl och stävar utan spunning.