Stäv är ett fartygs eller en båts för- eller akterände. Stäven är den mer eller mindre vertikala stam av trä eller metall som bordläggningen är fäst mot, eller i spunningen när det gäller träbåtsbyggnad. Metall svetsas samman mot stävar när stålplåt eller aluminiumplåt används vid båt eller skeppsbyggnad.

Förstäv.

Spetsgattad sägs en båt vara om både förstäv och akterstäv går upp till relingen eller mer, det vill säga att farkosten är byggd med stäv i båda ändarna.

Tvärgattad är en båt eller ett fartyg om bordläggningen övergår från en akterstäv till akterspegel ovan vattenlinjen.

FörstävRedigera

Förstäv är en förlängning av kölen uppåt vid fören på en båt eller ett fartyg.[1]

AkterstävRedigera

Akterstäv är den konstruktion som avslutar en båt eller ett fartyg akteröver. Akterstäven förenar fartygssidorna, som här löper samman. På stålfartyg ligger den egentliga akterstäven nästan helt under vattenlinjen på skrovet, medan träfartyg har en akterstäv från köl till däck.

Maskindrivna fartygs akterstäv konstrueras med hänsyn tagen till det antal propellrar den är utrustad med, och deras placering. På fartyg med en propeller bildar vanligen akterstäven en ram kring propellern, vars främre del kallas propellerstäv, där en ansvällning med ett hål för propelleraxelhylsan anbringas och vars bakre del kallas roderstäv. Dessa förbinds med varandra med en så kallad skädda.

Balans- och frihängande roder utförs utan roderstäv, men ofta stöds balansroder genom en rodertapp i ett lager i en med propellerstäven förbunden skädda. Fartyg utan propeller, med två propellrar eller med vid sidan om medelplanet placerad propeller har en akterstäv bestående av endast roderstäv, där balans eller frihängande roder inte förekommer. Vid fritt roder utgör akterstäven endast den avslutande byggnadsdelen.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera