En träbåts uppbyggnad kan skilja sig från ett träfartyg men i princip den samma. Kölen tillsammans med stäv eller akterspegel, bottenstockar som är bultade till köl med spant och balkvägare bildar en båts skelett. Köl och stäv ar är sammanfogade med en haklask. En segelbåt har oftast så kallat dödträ mellan träköl och barlastkölen som kan bestå av bly eller järn.

Bordläggning. Klink är i Skandinavien det äldsta sättet att bordlägga en båt, efter kölsträckning, spunning huggen.(köl och stävar uppsatta).Bordplankorna det i första bordet sambordet ligger innanför nästa bord sandbordet med överlappning lann eller lanning, anliggning mot varandra. Klinkbordläggning byggs på mallar efter ritning i modern tid. Tidigare byggde båtbyggare utan mallargehör, det var en yrkeshemlighet att bygga en båt.

Kravell kom till Skandinavien i slutet på medeltiden. Efter kölsträckning anbringades bottenstockar och spant och bordläggningen fästes på spanten. Båtens bord passades mot varandra så att det uppstod en kilformad nåt för plats för drev. I modern tid byggs kravell bordläggning med tät passning eventuellt med vattenfast limning. Borden skarvas på längden med en laskning

Läcktkravell utförs med läckt ena kanten konkav andra konvex yta som spikas och limmas mot varandra direkt mot spanten.

KällorRedigera

Se ävenRedigera